Клінічні інструменти оцінки: неврологія

Для систематизації та уніфікації використання фізичним терапевтом різних клінічних інструментів Академія неврологічної фізичної терапії Американської асоціації фізичної терапії розробила рекомендації по застосуванню клінічних інструментів оцінки при різних патологіях. Цією  організацією було підготовлено ряд документів EDGE (Evidence Database to Guide Effectiveness), що формують базу даних доказів для ефективного керівництва. У результаті ретельного аналізу клінічних інструментів оцінки, розробниками було сформовані рекомендації по їх застосуванню для пацієнтів з певною патологією, що перебувають у різних умовах. Таким чином ця база даних пропонує фізичному терапевту визначити, які клінічні інструменти оцінки слід використовувати у різних умовах з різними категоріями пацієнтів.

Загалом у цій базі даних представлено рекомендації при таких неврологічних патологіях:

Тридцять шість клінічних інструментів оцінки було проаналізовано та розподілено за доменами МКФ. Рекомендації щодо користування кожним клінічним інструментом оцінки було класифіковано за п'ятьма практичними параметрами (practice setting):

 • палата інтенсивної терапії (acute).
 • реабілітація у стаціонарі (IP rehab).
 • домашня програма (home).
 • спеціалізована медсестринська установа з догляду за важкими пацієнтами (skilled nursing facility).
 • амбулаторна реабілітація (outpatient).

Також клінічні інструменти оцінки було класифіковано залежно від важкості стану пацієнта (patient acuity):

 • гострий (acute).
 • підгострий (subacute).
 • хронічний (chronic).

Рекомендації щодо класифікації клінічних інструментів оцінки для студентів початкового рівня освіти фізичного терапевта, були розподілені за таким принципом:

 • студенти повинні володіти клінічним інструментом оцінки.
 • студенти повинні бути лише ознайомлені з клінічним інструментом оцінки.

Рекомендації щодо використання клінічних інструментів оцінки для пацієнтів після перенесеного інсульту були розподілені таким чином:

 • наполегливо рекомендується (highly recommended (HR) - показник результату оцінки має відмінні властивості та високу клінічну користь.
 • рекомендовано (recommended (R) - показник результату оцінки має хороші властивості та хорошу клінічну користь.
 • не може бути рекомендованим/ обмежені відомості (unable to recommend/ limited study (UR/LS) - неможливо рекомендувати у даний час, недостатньо інформації, щоб підтримати рекомендацію щодо цього клінічного інструменту оцінки у даній групі пацієнтів.
 • не рекомендується (not recommended (NR) - показник результату оцінки має погані властивості та/ або погану клінічну користь.

Повні та розгорнуті рекомендації щодо використання клінічних інструментів оцінки узагальнені у одному документі, а короткі рекомендації для клінічних інструментів оцінки були узагальнені в одній електронній таблиці.

Усього було проаналізовано 63 клінічні інструменти оцінки, які використовуються у реабілітації пацієнтів з розсіяним склерозом. Коротка збірка усіх рекомендації доступна в одному PDF-файлі. Також можна завантажити сторінку де коротко висвітлюються усі рекомендації стосовно клінічних інструментів оцінки. Також можна завантажити короткий посібник інструкцій до клінічних інструментів оцінки.

У короткій збірці усіх рекомендацій, пацієнтів з розсіяним склерозом розподіляють за Розширеною шкалою стану порушення життєдіяльності (Expanded Disability Status Scale – EDSS) на чотири групи:

 • 0,0-3,5 перша група.
 • 4,0-5,5 друга група.
 • 6,0-7,5 третя група.
 • 8,0-9,5 четверта група.

Відповідно для кожної групи пацієнтів є свої клінічні інструменти оцінки, які рекомендовані до застосування.

Були розроблені специфічні рекомендації застосування клінічних інструментів оцінки у різних умовах ведення практичної клінічної діяльності. Ці рекомендації було класифіковано за п'ятьма параметрами:

 • відділення інтенсивної терапії (acute care).
 • реабілітація у стаціонарі (inpatient rehab).
 • домашня програма (home health).
 • спеціалізована медсестринська установа по догляду за важкими пацієнтами (skilled nursing facility).
 • амбулаторна реабілітація (outpatient).

Рекомендації щодо використання клінічних інструментів оцінки для пацієнтів з розсіяним склерозом були розподілені таким чином:

4 = наполегливо рекомендується (highly recommended (HR) - показник результату оцінки має відмінні властивості та високу клінічну користь.

3 = рекомендовано (recommended (R) -  показник результату оцінки має хороші властивості та хорошу клінічну користь.

2 = не може бути рекомендованим (unable to recommend (UR) - неможливо рекомендувати у даний час, недостатньо інформації, щоб підтримати рекомендацію щодо цього клінічного інструменту оцінки у даній групі пацієнтів.

1 = не рекомендується (not recommended (NR) - показник результату оцінки має погані властивості та/ або погану клінічну користь.

 

Специфічні рекомендації були розроблені різних рівнів практичної клінічної діяльності:

Рекомендації щодо використання кожного з клінічних інструментів оцінки були розподілені за часом після отримання травми спинного мозку:

 • гострий (acute) - 0-3 місяця після травми.
 • підгострий (subacute) - 3-6 місяців після травми
 • хронічний (chronic) - більше 6 місяців після травми.

Також розподілення клінічних інструментів оцінки здійснювалось за шкалою ASIA Impairment Scale (повне (complete) чи неповне (incomplete) ушкодження).

Були запропоновані рекомендації для кожного клінічного інструменту оцінки, які пов'язані з початковою освітою фізичного терапевта (entry-level education). Клінічні інструменти оцінки були розподілені за такими категоріями:

 • студенти повинні володіти клінічним інструментом оцінки.
 • студенти повинні бути лише ознайомлені з клінічним інструментом оцінки.

Рекомендації щодо використання клінічних інструментів оцінки для пацієнтів з травмою спинного мозку були розподілені таким чином:

4 = наполегливо рекомендується (highly recommended (HR) - показник результату оцінки має відмінні властивості та високу клінічну користь.

3 = рекомендовано (recommended (R) -  показник результату оцінки має хороші властивості та хорошу клінічну користь.

2 = розсудливо використовувати (reasonable to use) - показник результату оцінки має хороші або відмінні властивості та клінічну користь у відповідній популяції, але недостатньо вивчений у цільовій популяції для підтримки рекомендації.

1 = не рекомендується (not recommended (NR) - показник результату оцінки має погані властивості та/ або погану клінічну користь.

 

Короткі резюме що підсумовують рекомендації:

Усього було проаналізовано 88 клінічних інструментів оцінки, які використовуються у реабілітації пацієнтів з черепно-мозковою травмою. Рекомендації щодо користування кожним клінічним інструментом оцінки були класифіковані згідно умов ведення практичної клінічної діяльності:

 • відділення інтенсивної терапії/ відділення невідкладної допомоги (acute care/ emergency department).
 • реабілітація у стаціонарі (inpatient rehab).
 • амбулаторна реабілітація (outpatient).
 • установа тривалого догляду/ спеціалізована медсестринська установа з догляду за важкими пацієнтами (long term acute care/ skilled nursing facility).
 • домашня реабілітація (home health).

Також рекомендації надано у залежності від можливості пацієнта до пересування:

 • повна незалежність (complete independence).
 • незначна залежність (mild dependence).
 • помірна залежність (moderate dependence).
 • значна залежність (severe dependence).

Були запропоновані рекомендації для кожного клінічного інструменту оцінки, які пов'язані з початковою освітою фізичного терапевта (entry-level education). Клінічні інструменти оцінки були розподілені за такими категоріями:

 • студенти повинні володіти клінічним інструментом оцінки.
 • студенти повинні бути лише ознайомлені з клінічним інструментом оцінки.

Рекомендації щодо використання клінічних інструментів оцінки для пацієнтів з черепно-мозковою травмою були розподілені таким чином:

4 = наполегливо рекомендується (highly recommended (HR) - показник результату оцінки має відмінні властивості та високу клінічну користь.

3 = рекомендовано (recommended (R) -  показник результату оцінки має хороші властивості та хорошу клінічну користь.

2 = розсудливо використовувати (reasonable to use) - показник результату оцінки має хороші або відмінні властивості та клінічну користь у відповідній популяції, але недостатньо вивчений у цільовій популяції для підтримки рекомендації.

1 = не рекомендується (not recommended (NR) - показник результату оцінки має погані властивості та/ або погану клінічну користь.

Натисніть тут, щоб завантажити документи EDGE усіх аналізованих клінічних інструментів оцінки, що містять детальну інформацію про властивості результатів вимірювань та їх рекомендації.

 

Короткі резюме, що підсумовують рекомендації:

В додатку наведене коротке резюме у алфавітному порядку та коротке резюме на основі доменів Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

На початковому етапі аналізу клінічних інструментів оцінки було розглянуто 116 інструментів, з яких потім було відібрано 57, які набули широкого використання у процесі реабілітації осіб з хворобою Паркінсона.

Обрані клінічні інструменти оцінки були проаналізовані деталізованою шкалою при хворобі Паркінсона від I до V (Hoehn and Yahr Rating Scale).

Клінічні інструменти оцінки також розподілили за доменами Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

Були запропоновані рекомендації для кожного клінічного інструменту оцінки, які пов'язані з початковою освітою фізичного терапевта (entry-level education). Клінічні інструменти оцінки були розподілені за такими категоріями:

 • студенти повинні володіти клінічним інструментом оцінки.
 • студенти повинні бути лише ознайомлені з клінічним інструментом оцінки.

Рекомендації щодо використання клінічних інструментів оцінки для пацієнтів з хворобою Паркінсона були розподілені таким чином:

4 = наполегливо рекомендується (highly recommended (HR) - показник результату оцінки має відмінні властивості та високу клінічну користь. Час оцінювання становить  менше 20 хвилин, потрібне обладнання, яке зазвичай знаходиться в клініці, жодної плати за авторське право не вимагається, легко оцінити.

3 = рекомендовано (recommended (R) -  показник результату оцінки має хороші властивості та хорошу клінічну користь. Час оцінювання становить  більше 20 хвилин, можливо знадобиться додаткове обладнання.

2 = розсудливо використовувати (reasonable to use) - показник результату оцінки має хороші або відмінні властивості та клінічну користь у відповідній популяції, але недостатньо вивчений у цільовій популяції для підтримки рекомендації. Час оцінювання становить більше 20 хвилин, можливо знадобиться додаткове обладнання.

1 = не рекомендується (not recommended (NR) - показник результату оцінки має погані властивості та/ або погану клінічну користь. Довготривале тестування, незвичне або дороге обладнання чи витратні матеріали.

 

Короткі резюме, що підсумовують рекомендації:

На початковому етапі аналізу клінічних інструментів оцінки було розглянуто 76 інструментів, з яких потім було відібрано 46, і які набули широкого використання у реабілітації осіб з вестибулярними розладами.

Клінічні інструменти оцінки були розподілені за доменами Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

Рекомендації щодо використання кожного проаналізованого клінічного інструмента оцінки були класифіковані за наступними критеріями.

 • гострота (acuity) - менше 6 тижнів симптоми/ більше 6 тижнів симптоми (< 6 weeks of symptoms/ > 6 weeks of symptoms).
 • діагностична категорія (diagnostic category).
 • периферійна вестибулярна дисфункція (peripheral vestibular dysfunction).
 • центральна вестибулярна дисфункція (central vestibular dysfunction).
 • доброякісне пароксизмальное позиційне запаморочення (benign paroxysmal positional vertigo (BPPV).
 • інше (наприклад, цервікогенне запаморочення (cervicogenic dizziness).

Були запропоновані рекомендації для кожного клінічного інструменту оцінки, які пов'язані з початковою освітою фізичного терапевта (entry-level education). Клінічні інструменти оцінки були розподілені за такими категоріями:

 • студенти повинні володіти клінічним інструментом оцінки.
 • студенти повинні бути лише ознайомлені з клінічним інструментом оцінки.

Рекомендації щодо використання клінічних інструментів оцінки для пацієнтів з вестибулярними розладами були розподілені таким чином:

4 = наполегливо рекомендується (highly recommended (HR) - показник результату оцінки має відмінні властивості та високу клінічну користь та є безкоштовним.

3 = рекомендовано (recommended (R) -  показник результату оцінки має хороші властивості та хорошу клінічну користь, можливо знадобиться додаткове обладнання.

2 = розсудливо використовувати (reasonable to use) - показник результату оцінки має хороші або відмінні властивості та клінічну користь у відповідній популяції, але недостатньо вивчений у цільовій популяції для підтримки рекомендації, можливо знадобиться додаткове обладнання.

1 = не рекомендується (not recommended (NR) - показник результату оцінки має погані властивості та/ або погану клінічну користь.

Натисніть тут, щоб завантажити документи EDGE усіх проаналізованих клінічних інструментів оцінки, що містять детальну інформацію про властивості результатів вимірювань та їх рекомендації.

 

Короткі резюме, що підсумовують рекомендації: