Клінічна настанова допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту

З метою забезпечення членів Української Асоціації фізичної терапії сучасними, науково обґрунтованими підходами до провадження клінічної практики на заснованої засадах доказової медицини, був зроблений переклад клінічної настанови з допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту Національної ради зі здоров’я та медичних досліджень Австралії. Відповідно до наказу МОЗ № 751 від 28.09.2012 року, клінічна настанова – документ, що містить систематизовані положення стосовно медичної та медико-соціальної допомоги, розроблені з використанням методології доказової медицини на основі підтвердження їх надійності та доведеності, і має на меті надання допомоги терапевту і пацієнту в прийнятті раціонального рішення у різних клінічних ситуаціях. Згідно наказу Міністерства Охорони Здоров’я України від 29.12.1016 № 1422 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 “нові клінічні протоколи медичної допомоги розробляються та затверджуються з метою пришвидшеного впровадження принципів доказової медицини у сучасну медичну практику та врахування світового досвіду в сфері охорони здоров’я”. Клінічні настанови для їх подальшого затвердження, як нових клінічних протоколів обираються Міністерством охорони здоров’я України серед настанов, розміщених у джерелах, перелік яких наведено у додатку 4 до наказу МОЗ №1422. У наведеному переліку міститься сайт Національної ради зі здоров’я та медичних досліджень Австралії – The National Health and Medical Research Council клінічну настанову з якого Українська Асоціація фізичної терапії і обрала, як першоджерело для перекладу. Заклад охорони здоров’я, у якому планується застосовувати цю клінічну настанову має затвердити її переклад у якості нового клінічного протоколу внутрішнім наказом. Такий новий клінічний протокол може бути застосований саме у даному закладі охорони здоров’я. Українська Асоціація фізичної терапії переклала останню актуальну версію австралійської клінічної настанови з допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту 2010 року, яку можна завантажити з офіційного сайту Української Асоціації фізичної терапії в українському варіанті та затвердити відповідним внутрішнім наказом головного лікаря закладу охорони здоров’я. Внутрішній наказ головного лікаря повинен декларувати, що у даному закладі охорони здоров’я фізичними терапевтами використовується австралійська настанова з допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту. Представлена клінічна настанова не стосуються допомоги після перенесеного інсульту у немовлят та осіб молодше 18 років, первинної профілактики інсульту, субарахноїдального крововиливу. Необхідно зазначити, що затверджені МОЗ України уніфіковані клінічні протоколи не втрачають своєї чинності. Стосовно фізичної терапії після інсульту це накази МОЗ України від 03.08.2012 № 602 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті» та наказ МОЗ України від 17.04.2014 № 275 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при геморагічному інсульті», які також регламентують допомогу пацієнтам після перенесеного інсульту. Однак представлена клінічна настанова більш ширше та детальніше розкриває клінічну діяльність фізичного терапевта при надані допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту. З метою провадження клінічної практики заснованої на засадах доказової медицини Українська Асоціація фізичної терапії рекомендує своїм членам, застосовувати у власній клінічній діяльності австралійську клінічну настанову допомоги пацієнтам після перенесеного інсульту.