Документи, які регулюють діяльність фізичного терапевта в Україні

Наказ МОН України від 19.12.2018р. №1419 Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Завантажити з офіційного сайту МОН України

Наказ МОЗ України від 13.12.2018р. №2331 Про внесення змін до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”. Зокрема кваліфікаційна характеристика на фізичного терапевта (10-13 стор.) та асистента фізичного терапевта (15-17 стор.).

Завантажити з офіційного сайту МОЗ України.

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я від 22 травня 2018р.

Завантажити з офіційного сайту МОЗ України

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Зокрема, галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, код 227, найменування спеціальності “Фізична терпія, ерготерапія”

Звіт Місії ВООЗ “Оцінювання системи реабілітації в Україні” (грудень 2015р.)

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” №2961-IV від 06.10.2005р. Зокрема зміст фізичної реабілітації розкрито у статтях 1 та 35 закону.