Порядок присвоєння членам Асоціації реєстраційного номеру

УВАГА! з 2020 року змінюється порядок присвоєння реєстраційного номера. Зокрема перший знак цифровий символ замінюється на буквений відповідної категорії. 1 (одиниця), замінюється на букву “А”, 2 (двійка) на букву “В”, 3 (трійка) на букву “С”, 4 (четвірка) на букву “D”, 5 (п’ятірка) на букву “E”, та відповідно 6 (шестірка) на букву “F”. Наприклад, теперішній реєстраційний номер 114101234 за новим порядком буде змінений на А14101234. Зміни реєстраційного номеру для членів Асоціації відбудуться автоматично.

1. Реєстраційний номер присвоюється усім членам Асоціації.
2. Реєстраційний номер члена Асоціації – це дев’яти значний цифровий код, який складається наступним чином:

  • перший знак (буква) – категорія членства, яка визначається відповідно до освітньої кваліфікації (додаток 1);
  • другий та тертій знак (цифри) – код одного з 27 регіонів України, які розташовані в алфавітному порядку (додаток 2). Присвоєння коду регіону здійснюється згідно місця прописки;
  • четвертий та п’ятий знак (цифри) – останні дві цифри року вступу до Асоціації;
  • останні чотири знаки (цифри) – порядковий номер в журналі обліку та реєстрації членів в Асоціації.

Приклад присвоєння членам Асоціації реєстраційного номеру

3. Реєстраційний номер присвоєний члену Асоціації може змінюватись у таких випадках:

  • зміні освітньої кваліфікації (перший знак – категорія членства);
  • зміні місця прописки (другий та третій знак – код регіону України);
  • зміні року вступу до Асоціації (четвертий та п’ятий  знак – останні дві цифри року вступу до Асоціації).

Незмінним завжди залишається порядковий номер в журналі обліку та реєстрації (останні чотири знаки реєстраційного номеру).

4. При виключенні з числа членів або припиненні членства у Асоціації реєстраційний номер закривається та надалі не використовується. Порядковий номер в журналі обліку та реєстрації (останні чотири знаки) при відновленні членства не змінюється.
5. Повторюваність реєстраційного номеру неприпустима.

Додаток 1
Категорії членства та відповідні їм знаки у реєстраційному номері

Категорії членстваПерший знак (буква)
реєстраційного номера
 Категорія А – фізичні терапевтиA
 Категорія B – студентиB
 Категорія С – асистенти фізичного терапевтаC
 Категорія D – партнериD
Категорія E – почесні члениE
 Категорія F – пенсіонериF

Додаток 2
Регіони України та відповідні їм знаки у реєстраційному номері

Регіон УкраїниДругий та третій 
знак (цифра) реєстраційного номера
 Автономна Республіка Крим01
 Вінницька область 
02
 Волинська область03
 Дніпропетровська область04
 Донецька область05
 Житомирська область 
06
 Закарпатська область07
 Запорізька область08
 Івано-Франківська область
09
 Київ, місто 
10
 Київська область 
11
 Кропивницька область 
12
 Луганська область
13
 Львівська область
14
 Миколаївська область 
15
 Одеська область16
 Полтавська область17
 Рівненська область18
 Севастополь, місто19
 Сумська область20
 Тернопільська область21
 Харківська область22
 Херсонська область 
23
 Хмельницька область 
24
 Черкаська область25
 Чернівецька область 
26
 Чернігівська область27
 Іноземці та особи без громадянства28