Категорія E (Почесне членство)

Категорія E

(розмір внеску — Без плати)

Опис. Почесні фахівці з фізичної реабілітації/фізичні терапевти.

Кандидати. Визначаються за рішенням Правління Асоціації особи, які зробили значний внесок у розвиток Асоціації, та професії фізичної терапії в Україні та / або мали членство в Асоціації 25 та більше років.

Права членів категорії E

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією.

Обмеження прав членів категорії E:

 • не може бути обраним у делегати;
 • не може брати участь у голосуванні на Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • не може бути обраним до Правління Асоціації та Ревізійної комісії;
 • не може бути обраним на керівні посади Асоціації (напр. голова робочої групи, керівник комісії по освіті, тощо);
 • не може бути призначеним керівником відокремленого підрозділу (осередку);
 • переходити у іншу категорію.