Категорія D (Партнерське членство)

Категорія D

(розмір внеску — повний, 100%)

Опис. Фахівці без кваліфікації фахівець з фізичної реабілітації/ фізичний терапевт.

Кандидати. Будь яка професійна кваліфікація крім фахівець з фізичної реабілітації / фізичний терапевт / фізіотерапевт.

Права членів категорії D

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.

Обмеження прав членів категорії D:

 • не може бути обраним у делегати;
 • не може брати участь у голосуванні;
 • не може бути обраним до Правління Асоціації та Ревізійної комісії;
 • не може бути обраним на керівні посади Асоціації (напр. голова робочої групи, керівник комісії по освіті, тощо);
 • не може бути призначеним керівником відокремленого підрозділу (осередку).