Категорія C (Асоційоване членство)

Категорія C1a

(розмір внеску — повний, 100%)

Опис. Фізичні терапевти / Фізіотерапевти з базовою освітою отриманою за кордоном, які перебувають в межах України.

Кандидати. Професійна кваліфікація «фізичний терапевт / фізіотерапевт» або інша відповідна назва базового рівня навчання отримана за межами України та підтверджена професійною організацією / асоціацією яка є повноправним членом СКФТ;

Перебувають на території України на законних підставах більше 6 місяців.

Категорія C1b

(розмір внеску — повний, 100%)

Опис. Фізичні терапевти / Фізіотерапевти з базовою освітою отриманою за кордоном, які перебувають за межами України.

Кандидати. Професійна кваліфікація «фізичний терапевт / фізіотерапевт» або інша відповідна назва базового рівня навчання отримана за межами України та підтверджена професійною організацією / асоціацією яка є повноправним членом СКФТ;

Перебувають на території України на законних підставах менше 6 місяців або не перебувають.

Категорія C2

(розмір внеску — повний, 100%)

Опис. Фахівці з фізичної реабілітації / фізичні терапевти, без належної кваліфікації.

Кандидати. Повна вища освіта, кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень спеціаліст/ магістр без базової освіти «фізична реабілітація / здоров’я людини» рівня бакалавр або;

Кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень бакалавр / спеціаліст/ магістр заочної (дистанційної) форми навчання або;

Вища освіта, кваліфікація «фізична реабілітація / здоров’я людини» рівень бакалавр.

Категорія C3

(розмір внеску — повний, 100%)

Опис. Студенти заочної форми навчання.

Кандидати. Навчання у ВНЗ на заочній (дистанційній) формі навчання.

Права членів категорії С

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • одержувати доступ до веб ресурсів Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
 • за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію;
 • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.

Обмеження прав членів категорії С:

 • не може бути обраним у делегати;
 • не може брати участь у голосуванні;
 • не може бути обраним до Правління Асоціації та Ревізійної комісії;
 • не може бути обраним на керівні посади Асоціації (напр. голова робочої групи, керівник комісії, тощо);
 • не може бути призначеним керівником відокремленого підрозділу (осередку).