Категорія C – асистенти фізичного терапевта

Категорія НазваОпис
C Асистенти фізичного терапевта Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр галузі знань «Охорона здоров’я» зі спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія», або «Фізична реабілітація», або «Медсестринство»; або освітньо-кваліфікаційний бакалавр галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини» професійного спрямування «Фізична реабілітація».

Правлінням Асоціації для категорії С – асистенти фізичного терапевта затверджено членський внесок на 2021 рік у розмірі 200 грн.

ВАЖЛИВО! Щорічне підтвердження членства та перегляд категорії здійснюється один раз на рік у період листопада поточного року. Для підтвердження членства необхідно бути зареєстрованим на сайті та у своєму профілі натиснувши на кнопку “Продовжити членство в Асоціації” слідувати процедурі сплати внеску. У випадку, якщо член Асоціації з різних причин не підтвердив своє членство, воно тимчасово призупиняється.

Відновлення тимчасово призупиненого членства здійснюється під час квартального оновлення Реєстру Асоціації. Для відновлення членства необхідно у “Мій профіль” натиснути на кнопку “Продовжити членство у Асоціації” і слідувати процедурі підтвердження членства.

 1. Члени категорій С – асистенти фізичного терапевта при відновленні членства мають сплатити річний членський внесок. Правлінням Асоціації при відновленні членства на період 2021 року для категорії С встановлено такий розмір членського внеску:
  – з 01.03.2021 р. по 31.03.2021 р. – 250 грн.
  – з 01.06.2021 р. по 30.06.2021 р. – 300 грн.
  – з 01.09.2021 р. по 30.09.2021 р. – 350 грн.
  – з 01.12.2021 р. по 20.12.2021 р. – 400 грн. + річний членський внесок за період членства 2022 р.
 2. При несплаті річного членського внеску протягом року – відновлення членства у Асоціації проводиться на загальних підставах.

Права членів категорії С

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • одержувати доступ до веб ресурсів Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
 • за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію;
 • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.