Категорія B (Пільгове членство)

Категорія B1

(розмір внеску — Без плати)

Опис. Фахівці з фізичної реабілітації/фізичні терапевти, які перебувають у соціальній відпустці.

Кандидати. Повна вища освіта денної форми навчання, кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень спеціаліст/ магістр на основі бакалавра «фізична реабілітація/ здоров’я людини»;

Мають державну соціальну відпустку (вагітність, пологи, догляд за дитиною тощо).

Категорія B2

(розмір внеску — Без плати)

Опис. Фахівці з фізичної реабілітації/фізичні терапевти з фінансовою неспроможністю.

Кандидати. Повна вища освіта денної форми навчання, кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень спеціаліст/ магістр на основі бакалавра «фізична реабілітація/ здоров’я людини»;

Визначаються Правлінням Асоціації.

Категорія B3a

(розмір внеску — Без плати)

Опис. Студенти рівень магістр.

Кандидати. Вища освіта денної форми навчання, ступінь бакалавра за спеціальністю «фізична реабілітація / здоров’я людини»;

Навчання у ВНЗ на денній формі навчання на здобуття кваліфікації «фахівець з фізичної реабілітації / фізичний терапевт» рівня спеціаліст / магістр.

Категорія B3b

(розмір внеску — Без плати)

Опис. Студенти рівень бакалавр.

Кандидати. Навчання у ВНЗ денної форми навчання на здобуття ступеня бакалавра спеціальності «фізична реабілітація / здоров’я людини».

Права членів категорії B

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • одержувати доступ до веб ресурсів Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • брати участь у голосуванні на Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією
 • за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію;
 • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.

Обмеження прав членів категорії B:

 • не може бути обраним у делегати;
 • не може бути обраним до Правління Асоціації та Ревізійної комісії;
 • не може бути обраним на керівні посади Асоціації (напр. голова робочої групи, керівник комісії по освіті, тощо);
 • не може бути призначеним керівником відокремленого підрозділу (осередку).