Категорія B – студенти

Категорія НазваОпис
B Студенти Навчання у закладі вищої освіти денної форми навчання на здобуття ступеня бакалавр чи магістр у галузі знань «Охорона здоров’я» з спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія», або «Фізична реабілітація», або здобуття ступеня бакалавр галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини» професійного спрямування «Фізична реабілітація».

Правлінням Асоціації для категорії B – студенти затверджено підтвердження членства на 2021 рік без сплати

ВАЖЛИВО! Щорічне підтвердження членства та перегляд категорії здійснюється один раз на рік у період листопада поточного року. Для підтвердження членства необхідно бути зареєстрованим на сайті та у своєму профілі натиснувши на кнопку “Продовжити членство в Асоціації” слідувати процедурі сплати внеску. У випадку, якщо член Асоціації з різних причин не підтвердив своє членство, воно тимчасово призупиняється.

Відновлення тимчасово призупиненого членства здійснюється під час квартального оновлення Реєстру Асоціації. Для відновлення членства необхідно у “Мій профіль” натиснути на кнопку “Продовжити членство у Асоціації” і слідувати процедурі підтвердження членства.

 1. Члени категорій B – студенти членський внесок не сплачують і відновлюють членство після отримання від них підтвердження членства.

Права членів категорії B

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • одержувати доступ до веб ресурсів Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • брати участь у голосуванні на Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією
 • за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію;
 • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.