Старатегічний план УАФТ на період 2015-2020рр.

  • Формувати назву та статус професії “фізичний терапевт” на Україні (формування діяльності для офіційного визнання статусу професії “фізичний терапевт” через співпрацю з міністерствами різного відомства).
  • Розробити освітні стандарти підготовки фізичного терапевта та лобіювати їх на затвердження міністерствами різного відомства (створити перелік основних документів, які регулюють діяльність фізичного терапевта, запропонувати документи на розгляд членам Асоціації з метою надання пропозицій та редакції, затвердити запропоновані документи на Загальних зборах).
  • Створювати професійні відносини між: пацієнтами/клієнтами; урядом/ міністерствами; медичними та іншими фахівцями.
  • Підвищувати професійний розвиток професії “фізичний терапевт” (визначити та формувати професійні вимоги до практичної діяльності фізичного терапевта,  пропонувати створені вимоги ВНЗ по плануванню курсів підвищення кваліфікації для їх професійного розвитку).
  • Залучати фахівців з фізичної реабілітації/фізичних терапевтів з метою отримання повноправного членства в Асоціації.
  • Підвищувати рівень поінформованості про професію “фізичний терапевт” у суспільстві та громадах (інформувати через веб ресурс Асоціації та інші соцмережі діяльність Асоціації, планувати та проводити тематичні семінари, конференції, тренінги для членів Асоціації, пацієнтів/клієнтів та інших фахівців).