Реєстр Асоціації

Основою Асоціації є члени у місцевих осередках (відокремлених підрозділах), які створюються на території України з метою виконання статутної мети та завдань Асоціації, розвитку її структурної мережі. Місцеві осередки (відокремлені підрозділи) створюються за рішенням Правління Асоціації.

Реєстр Асоціації запроваджений з метою ведення обліку членства у Асоціації та є відкритим. Кожний член Асоціації проходить процедуру Реєстру з присвоєнням йому категорії члентства та відповідного реєстраційного номеруНомінальна належність члена Асоціації до осередку визначена за місцем його прописки. Реєстр Асоціації оновлюєтьсяодин раз у квартал.У Реєстрі Асоціації станом на березень 2019 року налічується 227 членів:

  • фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів – 156
  • студентів – 29
  • інших категорій – 42

Наступне квартальне оновлення Реєстру Асоціації 
червень 2019 року