Новини Асоціації

30.07.2011 WCPT новини

Всеукраїнська науково-практична конференція (оновлено)

01.06.2014

Міністерство освіти і науки України
Управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації
Українська Асоціація фізичної терапії
Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
ДУ «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин»
Міністерства соціальної політики України
Міжнародний технологічний університет
«Миколаївська Політехніка»


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Всеукраїнська науково-практична конференція
«МЕТОДИ і ТЕХНОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ в ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ»
17 – 19 вересня 2014 року


Шановні колеги!

Запрошуємо вчених, науковців та фахівців з фізичного виховання та спорту, здоров’я людини та фізичної реабілітації прийняти участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Методи і технології реабілітації в транспортній галузі».

Тематичні напрямки конференції:
• новітні досягнення медицини транспорту;
• проблематика реабілітаційних процесів працівників транспорту;
• науково-методичні засади технологій відновлювальної медицини;
• інновації фізичної та медико-психологічної реабілітації;
• комп’ютеризовані технології відновлення здоров’я людини.

Час і місце проведення:
17 – 19 вересня 2014 року,
с. Коблево, Миколаївська обл., б/в «Лотос»

Робочі мови конференції:
українська, російська

Оргкомітет конференції:
Вільський Г.Б. – голова оргкомітету, д.ф.т.н., професор, ректор МПІ (Миколаїв)
Гоженко А.І. – співголова оргкомітету, д.мед.н., професор, директор УНДІ МТ (Одеса)
Кобелєв С.Ю.–співголова оргкомітету, к.н.фізвиховання і спорту, голова ГО «УАФТ» (Львів)
Шафран Л.М. – д.мед.н., професор, УНДІ медицини транспорту (Одеса)
Пакін Ю.В. – д.мед.н., професор, зав. каф. МПІ (Миколаїв)
Горша  О.В. – д.мед.н., професор МПІ, керівник НЦВМ УНДІ медицини транспорту (Одеса)
Бардашевський Ю.В.– к.н.фізвиховання і спорту, доцент, заст.голови ГО «УАФТ»(Житомир)
Вовканич А.С. – к.б.н., доцент, зав. каф. ЛДУФК (Львів)
Родін В.О. – голова правління обласного ГО «АФФР», ДЛПЗ «ЦКЛ Укрзалізниці» (Харків)
Леонтьєв А.В. – д.ф.у., академік АНБЕ, президент МПІ (Миколаїв)
Дячук Ю.К. – заст. нач. упр. охорони здоров’я МОДА (Миколаїв)
Корнєєв Г.С. – обласний фізіотерапевт (Миколаїв)
Михалишин Б.Є. – к.т.н., проректор МПІ (Миколаїв)

Основні етапи підготовки:
-  до 20.06. 2014 – представлення заявок на участь;
-  до 25.06. 2014 – підтвердження включення в програму конференції разом з представленням тез доповідей;
-  до 08.09. 2014 – оплата реєстраційних внесків;
-  до 12.09. 2014 – розсилка програми конференції.

Вимоги до оформлення тез:
Тези надаються в електронному вигляді  обсягом не більше 4 аркушів формату А4 в редакторі Word for Windows з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman Cyr 14; міжрядковий інтервал – 1,0 ; поля – 20 мм з усіх боків ; без переносів та ущільнення тексту.

Оформлення тез здійснюється в наступному порядку: ПІБ автора, науковий ступінь та наукове звання, назва установи або закладу (вирівнювання по правому краю); назва тез (вирівнювання по центру, літери великі). Далі звичайним текстом друкується основний текст, що вирівнюється за шириною. Наприкінці публікації наводиться список використаних джерел. Назва файла повинна відповідати прізвищу першого автора.

Оргкомітетом конференції будуть відібрані доповіді для друкування у фахових виданнях Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту.

Банківські реквізити для перерахунку:
Реєстраційний внесок в сумі 1260 грн.(разом з ПДВ) за участь в 3-денній роботі  конференції з проживанням в комфортабельних номерах і харчуванням сплачується за наступними реквізитами: ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут», р/р № 26005131980001 в ПАТ «Банк «Київська Русь», м. Київ, МФО 319092, код ЄДРПОУ № 32819640, ІПН № 328196414035, свідоцтво платника ПДВ № 100204093. В призначенні платежу потрібно вказати: «Організаційний внесок за участь в конференції та П.І.Б. учасників». У випадку заочної участі реєстраційний внесок складає 150 грн., а за отримання друкованого екземпляру збірника матеріалів конференції потрібно додатково сплатити 60 грн. Реєстраційний внесок можна оплатити і на місці проведення конференції.

Наші контакти:
54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська 11А, ВНЗ «МПІ»
Тел.: 0512 – 379771 (Миколаївський політехнічний інститут)
050 – 1578125  (Михалишин Богдан Євгенович)
Електронна адреса:  mihbog@mail.uaІнформаційне повідомлення

Назад