Новини

09.11.2018

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії рамках міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» 29 листопада 2018 року

Детальніше »

08.09.2018

Всесвітній День Фізичної Терапії

Фізична активність є корисною для вашого тіла

Детальніше »

20.04.2018

Роз'яснення та офіційна позиція УАФТ

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)

Детальніше »

02.02.2018

Національний огляд від WCPT

Щороку Українська Асоціація фізичної терапії подає дані про стан розвитку фізичної терапії в Україні до Світової конфедерації фізичної терапії.

Детальніше »

26.11.2017

Вебінар: 8 кроків моделі ВООЗ щодо процесу надання послуг із забезпечення крісел-колісних

Представляємо вступ до 8-крокової моделі ВООЗ щодо процесу надання послуг із забезпечення крісел-колісних

Детальніше »

Документи, які регулюють діяльність фізичного терапевта в Україні

Наказ МОЗ України від 07.11.2016р. №1171 Про внесення змін до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я". Зокрема кваліфікаційна характеристика на фізичного терапевта (10-13 стор.).
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Зокрема, галузь знань 22 "Охорона здоров'я", код 227, найменування спеціальності "Фізична терпія, ерготерапія". 
Наказ МОЗ України від 27.10.2008р. №614 Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні. Зокрема у пункті 2.8.1. Примірної посадової інструкції медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури вказується, що "На посаду інструктора з лікувальної фізкультури також можуть призначатись фахівці, які мають вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією "фізична реабілітація". Ці фахівці вважаються такими, що мають спеціальну підготовку з лікувальної фізкультури".
На даний час цей Наказ скасовано Наказом МОЗ України від 06.08.2010р. №660 Про скасування наказів МОЗ, які підлягали державній реєстрації, але не зареєстровані в Міністерстві юстиції України.

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" №2961-IV від 06.10.2005р. Зокрема зміст фізичної реабілітації розкрито у статтях 1 та 35 закону.