Новини

21.02.2019

Практична діяльність заснована на доказах

Що таке практична діяльність заснована на доказах? Класичне визначення практичної діяльності заснованої на доказах сформулював Девід Саккетт (David Lawrence Sackett) ще у 1996 році...

12.02.2019

Оновлення опису фізичної терапії

Світова Конфедерація Фізичної Терапії (СКФТ) відстоює те, щоб професія фізична терапія несла відповідальність за формулювання сфери практичної діяльності професії та визначення ролі фізичних терапевтів.

Детальніше »

09.11.2018

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії рамках міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» 29 листопада 2018 року

Детальніше »

08.09.2018

Всесвітній День Фізичної Терапії

Фізична активність є корисною для вашого тіла

Детальніше »

20.04.2018

Роз'яснення та офіційна позиція УАФТ

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)

Детальніше »

Залишити повідомлення
Що є сумою 3 і 7?

ЗАТВЕРДЖЕНО
II Конференцією ГО “УАФТ”
Протокол №1 від 28.05.09р.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
членів громадської організації
"Українська Асоціація фізичної терапії"


Вступ
Етичний кодекс членів громадської організації “Українська Асоціація фізичної терапії” (далі – Асоціація) - це документ, який містить загальноприйняті принципи професійної поведінки, що базуються на засадах гуманізму, милосердя й етичних норм, які є основою для регулювання соціальних, економічних та професійних взаємостосунків з пацієнтом/клієнтом.
В Етичному кодексі Асоціації визначені положення, які є принциповими орієнтирами у питаннях професійної діяльності, виконання службових обов'язків, організації взаємодії з пацієнтами/клієнтами. У документі визначено шляхи розв'язання моральних проблем та прийняття найбільш адекватного професійного рішення в етичних питаннях.
В основу Етичного кодексу Асоціації покладено міжнародні етичні принципи й стандарти діяльності фізичних терапевтів, які затвердженні на загальних зборах Світової конфедерації фізичної терапії.

1. Члени Асоціації поважають права та гідність усіх людей

1.1. Усі люди, які потребують послуг членів Асоціації, мають право отримати їх, незважаючи на вік, стать, расу, національність, релігію або політичні переконання;
1.2. Пацієнт/клієнт має право на повагу своїх культурних цінностей;
1.3. Пацієнт/клієнт має право на приватність;
1.4. Пацієнт/клієнт має право на конфіденційність;
1.5. Пацієнт/клієнт має право на отримання відповідної інформації, достатньої для надання поінформованої згоди або відмови від послуг;
1.6. Пацієнт/клієнт має право бути захищеним від надання надмірних послуг;
1.7. Пацієнт/клієнт має право на скерування до більш відповідного і кваліфікованого фахівця;
1.8. Пацієнт/клієнт має право на:
- участь у виборі послуг;
- інший вибір послуг;
- відмову від послуг.
1.9. Пацієнт/клієнт має право подавати скарги та отримувати відповіді на них;
1.10. Члени Асоціації демонструють професійну поведінку, яка виключає сексуально неналежну поведінку фахівця;
1.11. Члени Асоціації мають право розраховувати на співпрацю з боку своїх колег;
1.12. Члени Асоціації повинні дотримуватися законодавства України.

2. Члени Асоціації керуються законами та правилами, які регулюють роботу фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів в Україні

2.1. Члени Асоціації повинні мати повне розуміння законів та правил, які регулюють їх роботу, визнаючи, що незнання не є виправданням при їх порушенні;
2.2. Члени Асоціації мають право відмовити у наданні своїх послуг або втрутитись, якщо послуги, на їхню думку, не відповідають інтересам пацієнта/клієнта.

3. Члени Асоціації несуть відповідальність за прийняті рішення

3.1. Члени Асоціації мають право на професійну незалежність та автономію;
3.2. Члени Асоціації є кваліфікованими спеціалістами у прийнятті незалежних рішень щодо надання послуг, у яких вони мають знання та вміння, за які є відповідальними;
3.3. Для кожного пацієнта/клієнта, якому надаються послуги, члени Асоціації проводять відповідне реабілітаційне обстеження з метою визначення реабілітаційного діагнозу;
3.4. Базуючись на даних реабілітаційного діагнозу та дотичній інформації про пацієнта/клієнта, особливо на завданнях втручання, члени Асоціації планують та виконують реабілітаційну програму;
3.5. При досягненні поставлених завдань або неможливості досягнення подальшого прогресу члени Асоціації повинні у доступній формі поінформувати про це пацієнта/клієнта;
3.6. Коли реабілітаційний діагноз є не чітким або ж належна реабілітаційна програма виходить за межі повноважень, члени Асоціації повинні поінформувати про це пацієнта/клієнта та забезпечити допомогу при скеруванні до іншого кваліфікованого спеціаліста;
3.7. Члени Асоціації не повинні делегувати не фахівцям жодних видів діяльності, які вимагають унікальних вмінь і навичок фахівця фізичної реабілітації/фізичного терапевта;
3.8. За умови, коли скерування медичного працівника визначає реабілітаційну програму, або ж її продовження, що не відповідає судженню (переконанням) члену Асоціації, останній повинен обговорити цю програму з фахівцями охорони здоров’я з метою:
- складання більш відповідного плану реабілітації;
- запропонувати скерування до іншого кваліфікованого фахівця, чиї послуги будуть корисними для пацієнта/клієнта.

4. Члени Асоціації надають чесні, компетентні та підзвітні послуги

4.1. Члени Асоціації гарантують надання повної інформації що до змісту запропонованих послуг, зокрема стосовно затрат часу та фінансів;
4.2. Члени Асоціації зобов’язуються підтримувати та покращувати професійні знання і вміння шляхом постійної, планованої особистої програми професійного розвитку;
4.3. Члени Асоціації ведуть відповідні записи з метою визначення ефективності реабілітаційний послуг та оцінювання власної діяльності;
4.4. Члени Асоціації не повинні розголошувати інформацію про пацієнта/клієнта третій особі без його дозволу, за виключенням, коли цього вимагає закон;
4.5. Члени Асоціації беруть участь в оцінюванні професійної діяльності співпрацівників, результати якого не повинні бути розголошеними третій особі без їх дозволу;
4.6. Члени Асоціації повинні належним чином документувати дані про пацієнта/клієнта та у разі необхідності забезпечити доступ до інформації іншим фахівцям;
4.7. Етичні принципи, якими регулюється робота членів Асоціації, повинні бути пріоритетними щодо будь-якого бізнесу або діяльності, де наявний конфлікт інтересів, за необхідності члени Асоціації можуть звертатись за допомогою та консультацією до Асоціації;
4.8. Заходи фізичної реабілітації/терапії, що застосовуються членами Асоціації повинні бути доцільними, необхідними та ефективними для досягнення реабілітаційних завдань;
4.9. Члени Асоціації несуть відповідальність за свідоме зловживання послугами, які вони надають.

5. Члени Асоціації виявляють відданість у забезпеченні якісними послугами пацієнтів/клієнтів відповідно до стандартів якості та завдань, визначених Асоціацією

5.1. Члени Асоціації повинні бути обізнані щодо сучасних стандартів діяльності та гарантувати їх дотримання;
5.2. Члени Асоціації повинні підвищувати свою фахову кваліфікацію здобуваючи нові знання, вміння та навички;
5.3. Члени Асоціації повинні підтримувати науково-дослідницьку діяльність з метою покращення якості послуг, які надаються пацієнтам/клієнтам;
5.4. Члени Асоціації повинні підтримувати якість навчання в академічних та клінічних закладах;
5.5. Члени Асоціації, які займаються науково-дослідницькою роботою, повинні дотримуватись сучасних правил та процедур їх проведення забезпечуючи:
- згоду осіб, які беруть участь у дослідженні;
- конфіденційність;
- безпеку осіб, які беруть участь у дослідженні;
- відсутність підробки та плагіату.
5.6. Члени Асоціації можуть вільно поширювати результати своєї науково-дослідницької роботи, публікуючи їх та доповідаючи на конференціях;
5.7. Члени Асоціації як роботодавці, повинні пересвідчитись, що усі працівники мають відповідну кваліфікацію.

6. Члени Асоціації мають право на належний рівень оплати за свої послуги

6.1. Члени Асоціації мають право на отримання плати за надані послуги;
6.2. Члени Асоціації не мають права застосовувати недоцільні та надмірні заходи фізичної реабілітації/терапії з метою власної вигоди.

7. Члени Асоціації забезпечують вичерпну інформацію про свої послуги

7.1. Члени Асоціації можуть брати участь у розробці навчальних програм;
7.2. Члени Асоціації зобов’язані правдиво інформувати громадськість та інших фахівців про зміст своїх послуг;
7.3. Члени Асоціації можуть рекламувати свої послуги та забезпечувати громадськість інформацією про свою діяльність, не використовуючи неправдиві, фальшиві, нечесні або емоційні ствердження та заяви;
7.4. Члени Асоціації повинні претендувати лише на такі назви професії, які вірно описують їхній професійний статус.

8. Члени Асоціації роблять внесок у планування та розвиток послуг, які відповідають потребам громадськості
8.1. Члени Асоціації зобов’язані брати участь у плануванні послуг, які відповідають оптимальним потребам охорони здоров’я громадськості;
8.2. Члени Асоціації зобов’язані працювати у напрямку досягнення справедливості при забезпеченні охорони здоров’я усіх людей.