Новини

21.02.2019

Практична діяльність заснована на доказах

Що таке практична діяльність заснована на доказах? Класичне визначення практичної діяльності заснованої на доказах сформулював Девід Саккетт (David Lawrence Sackett) ще у 1996 році...

12.02.2019

Оновлення опису фізичної терапії

Світова Конфедерація Фізичної Терапії (СКФТ) відстоює те, щоб професія фізична терапія несла відповідальність за формулювання сфери практичної діяльності професії та визначення ролі фізичних терапевтів.

Детальніше »

09.11.2018

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії рамках міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» 29 листопада 2018 року

Детальніше »

08.09.2018

Всесвітній День Фізичної Терапії

Фізична активність є корисною для вашого тіла

Детальніше »

20.04.2018

Роз'яснення та офіційна позиція УАФТ

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)

Детальніше »

Категорія C (Асоційоване членство)

Категорія

Опис категорії

Кандидати

Розмір внеску

C1a

Фізичні терапевти/

Фізіотерапевти з базовою освітою отриманою за кордоном, які перебувають в межах України

Професійна кваліфікація «фізичний терапевт/ фізіотерапевт» або інша відповідна назва базового рівня навчання отримана за межами України та підтверджена професійною організацією/асоціацією яка є повноправним членом СКФТ;

Перебувають на території України на законних підставах більше 6 місяців.

50% від повного

C1b

Фізичні терапевти/

Фізіотерапевти з базовою освітою отриманою за кордоном, які перебувають за межами України

Професійна кваліфікація «фізичний терапевт/ фізіотерапевт» або інша відповідна назва базового рівня навчання отримана за межами України та підтверджена професійною організацією/асоціацією яка є повноправним членом СКФТ;

Перебувають на території України на законних підставах менше 6 місяців або не перебувають.

50% від повного

C2

Фахівці з фізичної реабілітації/фізичні терапевти, без належної кваліфікації

Повна вища освіта, кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень спеціаліст/ магістр без базової освіти «фізична реабілітація/ здоров’я людини» рівня бакалавр або;

Кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень бакалавр/спеціаліст/ магістр заочної (дистанційної) форми навчання або;

Вища освіта, кваліфікація «фізична реабілітація/ здоров’я людини» рівень бакалавр.

50% від повного

C3

Студенти заочної форми навчання

Навчання у ВНЗ на заочній (дистанційній) формі навчання.

50% від повного

Права членів категорії С
 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • одержувати доступ до веб ресурсів Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
 • за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію;
 • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.
Обмеження прав членів категорії С:
 • не може бути обраним у делегати;
 • не може брати участь у голосуванні;
 • не може бути обраним до Правління Асоціації та Ревізійної комісії;
 • не може бути обраним на керівні посади Асоціації (напр. голова робочої групи, керівник комісії, тощо);
 • не може бути призначеним керівником відокремленого підрозділу (осередку).